Департамент екології та природних ресурсів
Анонси
Нормативна база

Назад

Перелік основних нормативно-правових актів у сфері екологічного законодавства

(перелік не є вичерпним та змінюється з розвитком системи екологічного законодавства, інші нормативно-законодавчі акти див. на офіційних сайтах  Верховної ради УкраїниМіністерства екології та природних ресурсів України)

Закони України

Конституція України

Про охорону навколишнього природного середовища

Про відходи

Кодекс України "Про надра"

Лісовий кодекс України

Водний кодекс України

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про ветеринарну медицину

Про пестициди і агрохімікати

Про поводження з радіоактивними відходами

Про охорону атмосферного повітря

Про природно-заповідний фонд України

Про мисливське господарство та полювання

Про тваринний світ

Про рослинний світ

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 

Про оцінку впливу на довкілля

Про стратегічну екологічну оцінку

Про доступ до публічної інформації

Про звернення громадян

Про державну службу

Про очищення влади

Про запобігання корупції​

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Кримінальний кодекс України

 


Укази Президента України

Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду України

Про резервування для наступного заповідання цінних природних територій

Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

         

Постанови Верховної Ради України

Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Орхуська Конвенція

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

Постанова від 13.12.2017 № 1026Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

Постанова від 13.12.2017 № 1010Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля

Постанова від 13.12.2017 № 989Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

Постанова від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"

Розпорядження від 01.04.2013 № 189-р "Про внесення змін до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки"

Постанова від 24.07.2013 № 541 "Про затвердження такс для обчислення розмірів шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд"

Розпорядження від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки"

Постанова від 13.07.2000 № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями безпечних відходів  та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

Постанова від 03.08.1998 № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"

Постанова від 31.08.1998 № 1360 "Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів "

Постанова від 07.11.2012 № 1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)"

Постанова від 07.05.1998 № 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища"

 

Накази Міністерство екології та природних ресурсів України

Наказ від 17.02.1999 № 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"

Наказ від 14.01.1999 № 12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів"

______________________________

Назад

14 Травня 2018 12:20
14 Травня 2018 08:13