Департамент екології та природних ресурсів
Анонси


Назад

Діяльність Департаменту у сфері водних ресурсів, атмосферного повітря та відходів у першому півріччі 2017 року

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки погоджено поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води 12 водокористувачам.

Забезпечується реєстрація декларацій про відходи шляхом користування електронною системою здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (зареєстровано 35 декларацій).

З метою повного обліку та опису місць видалення відходів, а також для контролю за кількісним та якісним складом відходів, Департаментом ведеться реєстр місць видалення відходів. Станом на 01.07.2017 року в згаданому реєстрі обліковується 541 об'єкт, за звітний період паспортизовано та внесено в реєстр 17 нових об’єктів, також погоджено зміни до 30 паспортів місць видалення відходів.

З метою систематизації та уніфікації інформації щодо об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, здійснення контролю за їх станом, оцінки обсягів утворення відходів і рівня їх безпеки, Департаментом ведеться реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Станом на 01.07.2017 року в згаданому реєстрі обліковується 173 об'єкта утворення відходів та 7 об’єктів оброблення та утилізації відходів, за звітний затверджено реєстрові картки та внесено в реєстр 3 нових об’єкта, також внесено зміни до 35 реєстрових карток.

Для встановлення нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, при вирішенні питання розміщення нових промислових об`єктів та здійснення реконструкції, технічного переобладнання чи розширення існуючих промислових об'єктів, Департаментом забезпечується видача суб’єктам господарювання значень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по області, фактичні спостереження за вмістом яких в атмосферному повітрі не проводяться. Величини фонових концентрацій визначаються розрахунковим способом. Протягом звітного періоду видано 61 довідку з величинами фонових концентрацій забруднювальних речовин.

За перше півряччя 2017 року Департаментом видано 228 документів дозвільного характеру, в тому числі:

- дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – 151;

- дозволів на спеціальне водокористування – 77 (в т.ч. затверджено 3 нормативи ГДС).

>

Назад

04 Червня 2018 09:08