Анонси

  Алгоритм дій суб`єктів господарювання

  Назад

  ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

   

  Алгоритм дій в межах нормативно-правових актів Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, що регламентують процедуру оцінки впливу на довкілля

   

  Процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) проводиться відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон) та постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 «Про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» (далі – Постанова № 989), від 13 грудня 2017 року № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» (далі – Постанова № 1010), від 13 грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» (далі – Постанова № 1026).

  Здійснення ОВД є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної ч. 2-3 ст. 3 Закону. Така планована діяльність підлягає ОВД до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

  1. Визначення необхідності проведення ОВД:

  Суб’єкт господарювання, який планує господарську діяльність, визначає належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають ОВД, відповідно до Закону.

  Оцінці впливу на довкілля не підлягає діяльність, прямо не передбачена частинами другою і третьою статті 3 Закону, а також планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій (в редакції Закону № 2132-IX від 15.03.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2139-IX від 15.03.2022).

  2. Підготовка та оприлюднення повідомлення про плановану діяльність:

  2.1. Підготовка повідомлення про плановану діяльність:

  Суб’єкт господарювання з метою отримання висновку з ОВД має право самостійно, з дотриманням вимог ч. 2 ст. 5 та згідно ч. 4, ст. 5 Закону, подати повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, безпосередньо до уповноваженого центрального органу (Міністерство екології та природних ресурсів України, далі – Мінприрода) або, якщо така планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають ОВД (ч. 3 ст. 3 Закону) – до уповноваженого територіального органу (Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, далі – Департамент).

  2.2. Подання повідомлення про плановану діяльність:

  Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, подається уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному ч. 4 ст. 5 Закону, – уповноваженому центральному органу у форматі Portable Document Format (далі – PDF) за формою згідно ч. 2 ст. 5 Закону та додатку 2 Постанови № 1026 через електронний кабінет Єдиного реєстру з ОВД (далі – Реєстр).

  2.3. Оприлюднення повідомлення про плановану діяльність:

  • через електронний кабінет Реєстру, у форматі PDF (п. 2-3 Постанови № 1026);
  • суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня подання до Департаменту, шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (далі – ЗМІ), (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб (ч. 3, ст. 4 Закону). При цьому суб’єкт господарювання готує відомості (акти розміщення і фотофіксацію), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану діяльність (ч. 9, ст. 4 Закону);
  •  протягом трьох робочих днів з дня подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, через електронний кабінет Реєстру суб’єкт господарювання подає зазначене повідомлення та вимогу (у разі подання) особисто або в письмовій формі на паперових носіях до Департаменту. Повідомлення може бути подано особисто заявником (його представником) за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. У повідомленні про плановану діяльність, що подається на паперових носіях, зазначається реєстраційний номер справи про ОВД планованої діяльності, присвоєний їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД (ч. 1, ст. 5 Закону; п. 4 Постанови № 1026).

  3. Вивчення громадськістю повідомлення про плановану діяльність / Підготовка суб’єктом господарювання звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД:

  3.1. Вивчення громадськістю повідомлення про плановану діяльність та надання зауважень і пропозицій до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації

  - протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, громадськість може надати до Департаменту зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості Департамент повідомляє про них суб'єкта господарювання та надає цьому копії зауважень та пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

  3.2. Підготовка та подання суб’єктом господарювання звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД

  - суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з ОВД (ст. 6 Закону; додаток 4 Постанови № 1026), при підготовці якого враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості (у формі таблиці), надані в процесі обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (ч. 10 ст. 5 Закону та п. 10 додатку 4 Постанови № 1026) та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД (ст. 8 Закону; додаток 3 Постанови № 1026).

  Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з ОВД і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством (ч. 1 ст. 6 Закону). Звіт з ОВД підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації (ч. 8 ст. 6 Закону);

  - до подання оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД суб’єкт господарювання  проводить консультації з Департаментом щодо місця, часу та отримує посилання на відеоконференцію проведення громадських слухань (ст.17, п.2-2 Закону, п. 9 Постанови № 989);

  - звіт з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, подається уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному ч. 4 ст. 5 Закону, – уповноваженому центральному органу у форматі PDF за формою згідно ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 8 Закону і додатків 3-4 Постанови № 1026 через електронний кабінет Реєстру.

  4. Оприлюднення звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД:

  • через електронний кабінет Реєстру у форматі PDF (п. 8-9 Постанови № 1026);
  • оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД оприлюднюється суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня подання до Департаменту, шляхом опублікування в друкованих ЗМІ (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб (п. 3, ст. 4 Закону). При цьому суб’єкт господарювання готує відомості (акти розміщення і фотофіксацію), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД (ч. 9, ст. 4 Закону);
  • суб’єкт господарювання забезпечує доступ громадськості до звіту з ОВД в порядку, передбаченому ст. 4 Закону.

  Витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення, несе суб’єкт господарювання, відповідно до п. 14-17 Постанови № 1026 за проведення громадського обговорення в процесі здійснення ОВД справляється плата, розмір якої встановлений відповідно до наказу Міндовкілля України від 03.09.2020 № 117.

  Внесення плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля здійснюється за договором, укладення якого здійснюється шляхом  публічної оферти  та акцептування її замовником. Для отримання послуги замовник реєструється в інформаційно-комунікаційній системі Міндовкілля - ЕкоСистемі. Договір і рахунок генеруються автоматично у кабінеті замовника.

  Плата за проведення громадського обговорення вноситься до подання звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД.

  Документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення, подається суб’єктом господарювання одночасно із звітом з ОВД та оголошенням про початок громадського обговорення звіту з ОВД у форматі PDF через електронний кабінет Реєстру.

  • Суб’єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру подає до Департаменту в письмовій формі на паперових носіях та в електронному вигляді за місцем провадження планованої діяльності (п. 3, ст. 6 Закону, п. 8 Постанови № 1026):
   • оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД за формою згідно з додатком 3 Постанови № 1026;
   • звіт з ОВД відповідно до вимог, наведених у додатку 4 Постанови № 1026;
   • відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб (акти розміщення і фотофіксацію) суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими ЗМІ про опублікування таких документів;
   • документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення;
   • іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту, визначену суб’єктом господарювання.

  5. Громадське обговорення звіту з ОВД триває після подання звіту з ОВД і проводиться у формі громадських слуханьу режимі відеоконференції  та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). Тривалість громадського обговорення становить не менше 25, але не більше 35 робочих днів з моменту офіційного опублікування вищезазначеного оголошення. Громадські слухання проводяться не раніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення, за участю представників суб’єкта господарювання. Організатор громадських слухань визначається Департаментом (ст. 7 Закону).

  6. Висновок з ОВД надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення. До висновку з ОВД додається звіт про громадське обговорення. Висновок з ОВД є обов’язковим до виконання (ст. 9 Закону).

  - висновок з ОВД втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності (п. 8 ст. 9 Закону);

  - звіт з ОВД, звіт про громадське обговорення та висновок з ОВД подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності (п. 1 ст. 11 Закону);

  - інформація про висновок з ОВД та рішення про провадження планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) згідно п. 4 ст. 4 Закону оприлюднюється суб’єктом господарювання протягом трьох робочих днів з дня їх отримання суб’єктом господарювання шляхом розміщення в порядку, визначеному у п. 3 ст. 4 Закону.

   

  Назад

   

  Картинки по запросу картинка міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

   

   
   

   
   
  Картинки по запросу Картинка сайт Еко-система