Анонси

  КЗ «РЛП «Міжрічинський»

  Назад

   

   

  Положення про регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський"  Рішення 18 сесії VІІ скликання Чернігівської обласної ради від 26 червня 2019 року про припинення юридичної особи - регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський"


  Рішення 17 сесії VII скликання Чернігівської обласної ради від 04 квітня 2019 року про створення комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк» Міжрічинський» Чернігівської обласної ради

   

  Картосхема регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Міжрічинський»

   

  Інформація щодо розробки проекту організації РЛП «Міжрічинський»

  Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» створений у червні 2002 року рішенням сесії Чернігівської обласної ради. Він розташований на території Козелецького та Чернігівського районів – в міжріччі Дніпра й Десни. Цей парк є найбільшим в Україні, його площа складає – майже 79 тисяч гектарів.

  Відповідно до ст. 23 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

  Крім того, Закон України «Про природно-заповідний фонд України» визначає, що управління парком здійснюють спеціальні адміністрації відповідно до Положень та Проектів організації територій, охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів.

  Попередній проект організації території парку «Міжрічинський» (далі – Проект) був розроблений у 2003 році Науковим центром заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів і затверджений Чернігівською обласною радою.

  Оскільки зазначений документ був розрахований на 10 років, термін його дії закінчився. З огляду на це та враховуючи численні зміни у законодавчій базі, необхідно розробити новий Проект – з відповідним оновленням зонування території і врахуванням аспектів діяльності функціонування парку та обґрунтування стратегії його розвитку на найближчий термін.

  Слід зазначити, що такі проекти розробляються відповідно до Положення про Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів; інших вимог законодавства і міжнародних договорів. Основна мета цього документу – визначення і обґрунтування заходів, які планується здійснити упродовж п’яти років. Заходи передбачають провадження діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів і об’єктів, а також визначення та обґрунтування стратегії розвитку регіонального ландшафтного парку на десять років.

  Розроблення Проекту організації території містить шість основних стадій:

  • збір даних;
  • визначення пріоритетів та проблем;
  • визначення стратегії розвитку парку на десять років;
  • розроблення п’ятирічного плану заходів;
  • узагальнення засобів та ресурсів, необхідних для виконання Проекту організації території;
  • підготовка вступної частини та додатків, відповідно до яких виконується комплекс робіт.

  Після виконання однієї чи кількох стадій, але не менше двох разів протягом розроблення документу, в тому числі після його завершення, виконавець організовує виробничі наради за участю представників спеціальної адміністрації парку та зацікавлених сторін, на яких здійснює короткий огляд проведеної роботи, досягнутих результатів, схвалення планів подальшої роботи.

  Засідання виробничих нарад оформлюються протоколом. На основі цих протоколів вносяться правки до Проекту.

  Переліком видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік (затвердженого рішенням Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 10-17/VII) передбачено 490 тисяч гривень на розробку проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційне використання об’єктів природно-заповідного фонду. Отже за рахунок цих коштів планується розробити Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський».

  Першим етапом розроблення Проекту є складання технічного завдання, яке готується відповідно до положення про парк, його природних особливостей, пріоритетів розвитку соціально-економічної сфери і затверджується установою, у віданні якої перебуває парк.

  Після підготовки технічного завдання в електронній системі публічних закупівель Prozorro мають бути оголошені відкриті торги щодо послуг з розробки Проекту, як того вимагає Закон України «Про публічні закупівлі».

  Назад

   

  Картинки по запросу картинка міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

   

   
   

   
   
  Картинки по запросу Картинка сайт Еко-система