Анонси

  Нормативна база

  Назад

  Перелік основних нормативно-правових актів у сфері екологічного законодавства

  (перелік не є вичерпним та змінюється з розвитком системи екологічного законодавства, інші нормативно-законодавчі акти див. на офіційних сайтах Верховної ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України)

   

  Закони України

  Конституція України

  Про охорону навколишнього природного середовища

  Про відходи

  Про управління відходами

  Кодекс України "Про надра"

  Бюджетний кодекс України

  Земельний кодекс України

  Лісовий кодекс України

  Водний кодекс України

  Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

  Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

  Про ветеринарну медицину

  Про пестициди і агрохімікати

  Про поводження з радіоактивними відходами

  Про охорону атмосферного повітря

  Про природно-заповідний фонд України

  Про мисливське господарство та полювання

  Про тваринний світ

  Про рослинний світ

  Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 

  Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

  Про оцінку впливу на довкілля

  Про стратегічну екологічну оцінку

  Про доступ до публічної інформації

  Про звернення громадян

  Про державну службу

  Про очищення влади

  Про запобігання корупції​

  Кримінальний кодекс України

   

  Укази Президента   

  Указ №111/2021 Про Рішення ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації"

     

  Постанови Верховної Ради України

  Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

   

  Орхуська Конвенція

   

   

  Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

   

  Постанова від 10.05.2022 №575 Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд

  Постанова від 14.08.2019 № 827"Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря"

  Постанова від 14 вересня 2020 року № 824 "Про внесення змін у додатки 2 і 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля"

  Постанова від 16 грудня 2020 року №1272 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення"

  Постанова від 13.12.2017 № 1026"Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля"

  Постанова від 13.12.2017 № 1010"Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля"

  Постанова від 13.12.2017 № 989"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля"

  Розпорядження від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки"

  Постанова від 07.11.2012 № 1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)"

  Постанова від 23.05.2007 № 761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів"

  Постанова від 16.05.2007 №733 "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"

  Постанова від 13.07.2000 № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями безпечних відходів  та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

  Постанова від 03.08.1998 № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"

  Постанова від 31.08.1998 № 1360 "Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів "

  Постанова від 07.05.1998 № 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища"

  Постанова від 30.03.1998 №391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"

  Постанова від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"

  Постанова від 27.07.1995 № 555 "Про затвердження Санітарних правил в лісах України"

  Постанова від 10.08.1992 №459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного      фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення"

   

  Накази Міністерства екології та природних ресурсів України

   

  Наказ від 14.01.1999 № 12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів"

  Наказ від 17.02.1999 № 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"

  Наказ  від 26.05.99 №116   "Про затвердження Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення"

  Наказ від 03.09.2020 № 117 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля»

  Наказ від 30.05.2018 № 182 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля»

  Наказ від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»

  Наказ від 18.07.2019 №260 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»

  Наказ від 29.12.2018 № 465 «Зміни до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»

   

   

  Накази Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

  Наказ від 10.07.2019 № 73«Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби в Департаменті екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації»,зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 19 липня 2019 року за №45/1305.

   

  Назад

   

  Картинки по запросу картинка міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

   

   
   

   
   
  Картинки по запросу Картинка сайт Еко-система