Анонси

  Порядок доступу до публічної інформації

  Назад

  Наказ Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації від 19.02.2021 №12 "Про подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації" (зареєстрований у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 02.03.2021 за № 25/278). Оприлюднений 11.03.2021.

  Порядок

  складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

  1. Цей Порядок визначає основні вимоги до складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

  2. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, розміщена на вебсайті http://eco.cg.gov.ua/.

  3. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом:

  1) надсилання на поштову адресу: проспект Миру, 14, м. Чернігів, 14000;

  2) надсилання на електронну адресу: [email protected];

  3) за телефоном: (0462) 67-48-72;

  4) телефаксом: (0462) 67-48-72.

  4. Письмовий запит може бути подано як в довільній формі, так і шляхом заповнення затвердженої форми, яка розміщена на офіційному вебсайті Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці «Доступ до публічної інформації» або надається у місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

  Місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є кабінет 417 у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: проспект Миру, 14, м. Чернігів, 14000.

  5. Запит на інформацію має містити:

  1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

  2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  6. Запит на інформацію може бути подано особисто в кабінеті 418 у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації провідному документознавцю відділу бухгалтерського обліку, фінансів та адміністративної роботи управління бюджетного фінансування та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації або іншій посадовій особі, яка його замінює, в робочий час Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації з 9-00 до 18-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00), вихідні дні: субота, неділя.

  7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

  8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити провідний документознавець відділу бухгалтерського обліку, фінансів та адміністративної роботи управління бюджетного фінансування та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації або інша посадова особа, яка його замінює, зазначивши в запиті власне ім’я та прізвище, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

  9. У разі якщо запитувач інформації подає запит по телефону, його має оформити провідний документознавець відділу бухгалтерського обліку, фінансів та адміністративної роботи управління бюджетного фінансування та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації або інша посадова особа, яка його замінює шляхом заповнення відповідної форми, що додається до цього Порядку, або в довільній формі, обов’язково повідомивши власне ім’я та прізвище особі, яка подала запит.

  10. У випадку, коли запитувач інформації звертається з проханням зробити виписки, сфотографувати, скопіювати, сканувати, записати на будь-які носії інформації тощо документи чи їх копії, таке прохання оформлюється як запит на інформацію із зазначенням переліку запитуваних документів. Розпорядник інформації протягом терміну, встановленого чинним законодавством, готує запитувані документи згідно із переліком та запрошує запитувача для роботи з ними у місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

  11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

  12. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації надає відповідь на запит на інформацію у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

  13. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  14. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій  формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  15. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, починаючи з 11 сторінки. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється наказом Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

  Про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  16. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  1) Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації не володіє і не зобов’язаний відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, відповідно до пункту 15 цього Порядку;

  4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

  ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

   

  Форма запиту на інформацію

   

  Дані про осіб, які відповідальні за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та які забезпечують доступ до публічної інформації:

   

  № з/п

   

  Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові)

   

  Посада

   

  Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, факс, телефон)

   

  1.

  ЛОСЬ Олександр Васильович Заступник директора Департаменту - начальник управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14
  тел. (0462) 65-16-19
  [email protected]

   

   

  Назад

   

  Картинки по запросу картинка міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

   

   
   

   
   
  Картинки по запросу Картинка сайт Еко-система