Анонси

  Порядок доступу до публічної інформації

  Назад

  Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

  Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент), в тому числі електронною поштою, реєструються спеціалістом, відповідальним за прийом документів, шо надходять до Департаменту. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (Додаток 1).

  Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

  Після відповідної реєстрації та обліку запиту - проштампування дати надходження до Департаменту та реєстраційного індексу (номеру), запит надходить директору Департаменту, який накладає резолюцію, а потім безпосередньому виконавцю.

  Виконавець готує проект відповіді, яка після підписання реєструється і надсилається спеціалістом, відповідальним за прийом документів, шо надходять до Департаменту, адресату.

  Департамент надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь в межах компетенції Департаменту надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі, коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної положенням про Департамент, затвердженим головою облдержадміністрації від 23.05.2013 р. № 194, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє в задоволенні запиту в письмовому вигляді.

  Якщо Департаменту відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

  Всі інші питання, що виникатимуть при підготовці інформації на запити, вирішувати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

   

  Форма запиту на інформацію (Додаток 1)

   

   

  Дані про осіб, які відповідальні за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та які забезпечують доступ до публічної інформації:

  Наказ Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації від 13.02.19 №18 «Про доступ до публічної інформації»

  № з/п

   

  Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові)

   

  Посада

   

  Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, факс, телефон)

   

  1.

  Новак Василь Андрійович Заступник директора Департаменту – начальник управління природоохоронних програм та оцінки впливу на довкілля 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14
  тел. (0462) 67-48-72
  deko_post@cg.gov.ua

   

   

  Назад