Анонси

  Про КЗ «РЛП «Міжрічинський»

  Назад

  Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський»

   

  Директор КЗ «РЛП «Міжрічинський» Чернігівської обласної ради: Кошовий Сергій Іванович
  Иллюстрация Підпорядкування: Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації
  Офіційна сторінка:за посиланням 

  E-mail: [email protected]
  Тел.: +38 (093) 012-51-59
  Поштова адреса: 17021, Чернігівська область, смт Козелець, вул. Євгена Лоскота, 11
  ЄДРПОУ: 43186004
  Розташування: Чернігівська область, Козелецький та Чернігівський райони
  Площа: 78753,95 га  

  Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Міжрічинський» (с. Отрохи Козелецького району) розташований в міжріччі Дніпра та Десни і є одним з найбільших в Україні за площею – майже 79 тис. га. Створений 20 червня 2002 року рішенням сесії Чернігівської обласної ради. Спеціальною адміністрацією парку є комунальний заклад «Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» Чернігівської обласної ради.

  Основну частину території парку займають ліси, поширені також заплавні луки та болота. Неозорий простір очеретяних плавнів та сотень острівців Київського водосховища, численні стариці та рукави Десни, невеличкі лісові озера та ставки утворюють комплекс водно-болотних угідь. На особливу увагу заслуговують тайгові угрупування – сосняки із суцільним покривом оленячого моху та журавлино-мохові болота із сосновим рідколіссям.

  На території парку відмічено місцезростання 21 виду рідкісних рослин. Що занесені до Червоної книги України.Особливої уваги заслуговують болотяні бореальні види та льодовикові релікти – береза низька, верба чорнична, лікоподієла заплавна, шейхцерія болотяна та дифазіаструм сплюснутий, багато представників родини орхідних.

  Зростають також 20 видів рослин, які є регіонально рідкісними, серед них: журавлина болотяна, багно звичайне, андромеда, півники сибірські, ялівець звичайний тощо. На болотах можна знайти цікаву комахоїдну рослину – росичку.

  Окрім того, на територій парку виявлено 9 рідкісних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України. В парку охороняються вікові дерева.

  На території парку зустрічаються 39 рідкісних видів тварин, занесених до Червоної книги України. Серед них найбільш відомі лелека орний, скопа, шуліка рудий, змієїд, підорлик великий. Орлан-білохвіст, лунь польовий, сичик-горобець, журавель сірий, кулик-сорока, сірий сорокопуд, горностай, борсук, видра.

  Гордістю і окрасою парку є рись, що вже тривалий час живе і розмножується на території, що охороняється. Під час міграції зустрічались червоновола казарка та лежень.

  Иллюстрация

  У водоймах можна зустріти міногу українську та стерлядь.

  Звичайними, або і чисельними, мешканцями парку є лось, козуля, олень благородний, кабан, заєць-русак, бобер, ондатра, єнотовидний собака, лисиця, вовк, лісова та кам’яна куниці, норка американська, тхір чорний. Із птахів – тетерук, вальдшнеп, лебідь-шипун, гуска сіра, різні види куликів. Качок, сов, денних  хижаків  та дрібних горобцеподібних птахів.

  Природоохоронне значення парку полягає в тому, що він є однією із ключових територій Всесвітньої екологічної мережі, розміщується на перетині Дніпровського та поліського екокоридорів, сприяє збереженню та відтворенню біорізноманіття.

  Діяльність парку відбувається відповідно чинного природоохоронного законодавства.

   

  Положення про регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський"

  Рішення 11 сесії VIIІ скликання Чернігівської обласної ради від 22 вересня 2022 рок Про призначення КОШОВОГО С.І. на посаду директора комунального закладу "Регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський" Чернігівської обласної ради

   

  Розпорядження Чернігівської обласної ради "Про призначення КОШОВОГО С.І. виконуючим обов’язки директора комунального закладу "Регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський" Чернігівської обласної ради

   

  Рішення 25 сесії VII скликання Чернігівської обласної ради від 28 жовтня 2020 року про внесення змін до Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів

   

  Рішення 23 сесії VII скликання Чернігівської обласної ради від 12 травня 2020 року №14-23/VІІ "Про затвердження Проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів"

   

  Рішення 18 сесії VІІ скликання Чернігівської обласної ради від 26 червня 2019 року про затвердження Положення комунального закладу "Регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський"

   

  Рішення 18 сесії VІІ скликання Чернігівської обласної ради від 26 червня 2019 року про припинення юридичної особи - регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський"

   

  Рішення 17 сесії VII скликання Чернігівської обласної ради від 04 квітня 2019 року про створення комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк» Міжрічинський» Чернігівської обласної ради

   

  *****

  Картосхема регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Міжрічинський»

   

  Інформація щодо розробки проекту організації РЛП «Міжрічинський»

   

  Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» (далі – Парк) створений у червні 2002 року рішенням сесії Чернігівської обласної ради у міжріччі Дніпра й Десни на території Козелецького та Чернігівського районів та є найбільшим Парком в Україні. Площа його складає майже 79 тисяч гектарів.

  Відповідно до ст. 23 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

  Закон України «Про природно-заповідний фонд України» визначає, що управління парком здійснюють спеціальні адміністрації відповідно до Положень та Проектів організації територій, охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів.

  У 2003 році Науковим центром заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів був розроблений і затверджений Чернігівською обласною радою Проект організації території парку «Міжрічинський» (далі – Проект).

  Оскільки розділ «Стратегія розвитку парку» зазначеного Проекту був розрахований на 10 років та враховуючи численні зміни у законодавчій базі, у 2019 році Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація природоохоронних територій України» розроблений новий Проект, з відповідним оновленням зонування території і врахуванням аспектів діяльності функціонування парку та обґрунтування стратегії його розвитку на найближчий термін. Проект був затверджений рішенням Чернігівської обласної ради від 12 травня 2020 року №14-23/VІІ.

  Проект розроблявся відповідно до Положення про Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 06.07.2005 № 245 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.08.2014 № 273 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2005 р. за № 832/11112), інших вимог законодавства і міжнародних договорів.

  В даному Проекті передбачено виділення чотирьох функціональних зон: заповідної зони, зони регульованої рекреації, зони стаціонарної рекреації та господарська зона. Для кожної зони встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання відповідно до їх призначення.

  Назад

   

  Картинки по запросу картинка міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

   

   
   

   
   
  Картинки по запросу Картинка сайт Еко-система