Анонси

  Найбільш запитувана інформація

  Назад

  Найбільш запитувана інформація в запитах на публічну інформацію, які надійшли до Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації у 2019 році

   

  Щодо проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності субєктів господарювання:

  Перелік реєстраційних справ з ОВД розміщений на сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації у рубриці «Оцінка впливу на довкілля (ОВД)» за посиланням.

   

  Щодо стану навколишнього природного середовища області:

  Інформація про стан довкілля Чернігівської області щомісяця розміщується на сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в рубриці «Стан довкілля області» в підрубриці «Інформаційно-аналітичні дані екологічного моніторингу» за посиланням.

   

  Крім того, зазначена інформація щороку оприлюднюється в рубриках «Доповідь про стан довкілля Чернігівської області» та «Екологічний паспорт Чернігівської області» за посиланнями:

  1. Доповідь про стан довкілля Чернігівської області. 
  2. Екологічний паспорт Чернігівської області. 

   

  Щодо виконання на території області природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища:

  Інформація щодо реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розміщена на сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в рубриці «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2014-2020 р.р.» за посиланням

  Щодо обєктів і територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) області:

  Інформація про об’єкти ПЗФ Чернігівщини розміщена на сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в рубриці «Природно-заповідний фонд» за посиланнями:

  Крім того, окремо ведуться рубрики «КЗ «РЛП «Ялівщина» та «КЗ «РЛП «Міжрічинський» (верхнє меню сайта).

   

  Щодо ліквідації на території Чернігівської області стихійних сміттєзвалищ:

  За весь період функціонування електронного сервісу найбільше стихійних сміттєзвалищ було виявлено небайдужими громадянами в Ічнянському, Козелецькому, Чернігівському районах та м.Чернігові.

  У 2019 році через електронний сервіс «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» щодо виявлення несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ (далі – Екомапа) Департаментом екології та природних ресурсів отримано 92 звернення громадян щодо виявлених стихійних сміттєзвалищ майже по всій території області, а саме:

  м. Чернігів – 14,

  м. Ніжин - 1

  м. Прилуки – 1,

  Бахмацький р-н – 1,

  Бобровицький р-н – 1,

  Варвинський р-н – 4,

  Городнянський р-н – 1,

  Ічнянський р-н – 15,

  Козелецький р-н – 11,

  Менський р-н – 1,

  Ніжинський р-н – 1,

  Носівський р-н – 8,

  Прилуцький р-н – 1,

  Ріпкинський р-н – 2,

  Сновський р-н - 5

  Чернігівський р-н – 25.

  Усі звернення за належністю направлені до райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування для розгляду на засіданнях відповідних постійно діючих комісій з питань поводження з безхазяйними відходами та до Державної екологічної інспекції у Чернігівській області для вжиття заходів реагування на порушення чинного законодавства. За результатами розгляду вжиті заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та надані відповіді заявникам.

  Завдяки високій екологічній свідомості та активності небайдужих громадян органам державної влади вдалося покращати стан довкілля та забезпечити оперативне знешкодження безхазяйних відходів.

  Щодо видачі документів у сфері дозвільно-погоджувальної діяльності:

  З переліками виданих документів у сфері дозвільно-погоджувальної діяльності можна ознайомитися на сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в рубриці «Діяльність Департаменту», підрубриці «Дозвільно-погоджувальна діяльність» за посиланням.

  Щодо діяльності Орхуського центру:

  Відповідно до Положення про Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.01.2019 № 46, Департамент сприяє подальшому впровадженню принципів Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо.

  Положеннями про структурні підрозділи Департаменту передбачено, що кожен з них сприяє впровадженню та вдосконаленню правових інструментів реалізації вимог ратифікованої Верховною Радою України у 1999 році (Закон України від 06.07.1999 №832-ХІV) Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

  Наказом директора Департаменту від 01.03.2019 № 31 «Про функціонування Орхуського центру» затверджено Положення про Орхуський інформаційний центр Департаменту.

  Основними завданнями Центру є підвищення поінформованості широких кіл громадськості щодо стану навколишнього природного середовища Чернігівської області, проведення семінарів, круглих столів, зустрічей з громадськістю, створення власних інформаційних систем та баз даних тощо.

  У рамках діяльності Центру також ведеться робота щодо надання відповідей на численні звернення громадян, запити на публічну інформацію, яка стосується екологічних питань, друку довідково-інформаційних поліграфічних видань тощо.

  Видатки на забезпечення функціонування Центру передбачені Програмою охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, затвердженою рішенням двадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 та включені до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік, який затверджений рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 №11-17/VII.

  У 2019 році для забезпечення діяльності Орхуського інформаційного центру придбано оргтехніку та витратні матеріали.

  Використання зазначеної оргтехніки та вказаних матеріалів дозволило забезпечити подальше впровадження принципів Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція).

  Грошова винагорода (заробітна плата) працівникам Департаменту, які залучені до діяльності Центру, не передбачена та не виплачується.

   

  Щодо граничної чисельності працівників Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:

  Згідно з пунктом 13 Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. Згідно з розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 02.04.2019 № 184 «Про внесення змін до граничної чисельності працівників окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації» гранична чисельність працівників Департаменту становить 30 одиниць.

  Державні службовці Департаменту мають повну вищу освіту та відповідають вимогам до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановленим статтею 20 Закону України «Про державну службу».

   

   

   

  Назад